جستجو
Filters
بستن

آموزش تکنیک‌های پیچ در بافتنی: 2 - بافت پیچ چپ 4 دونه

بافت پیچ چپ 4 دونه

آموزش بافتنی

بافت پیچ چپ 4 دونه

 

این نوع پیچ، تصویر آیینه‌ای پیچ راست می‌باشد، بنابراین به سمت چپ تمایل دارد.

برای اجرای این پیچ، تعداد دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 6 بعلاوه 2 باشد (یعنی، 8، 14، 20، 26 و الی آخر).

رَج اول (روی کار): 2 تا از رو، (4 تا از زیر، 2 تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج دوم (پشت کار): 2 تا از زیر، (4 تا از رو، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج سوم (رَج پیچ): 2 تا از رو (2 دونه بعدی رو به صورت نبافته به میل پیچ منتقل نموده و در جلوی کار نگه دارید. 2 دونه بعدی از میل چپ را از زیر ببافید و سپس 2 دونه نگه داشته شده روی میل پیچ را از زیر ببافید، 2 تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج چهارم: رَج دوم را تکرار کنید.

رَج‌های اول تا چهارم را مجدداً تکرار نمایید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!