جستجو
Filters
بستن

آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 12 - بافت کشباف یک در میان نقطه چین

بافت کشباف یک در میان نقطه چین

آموزش بافتنی

بافت کشباف یک در میان نقطه چین

 

این مدل بافت، به عنوان یک الگوی یکپارچه برای سرتاسر یک لباس، کاملاً مناسب می‌باشد. اما خاصیت کشسانی آن، به اندازه بافت کشباف ساده نیست.

برای ایجاد این الگو، باید تعداد دونه‌های شما، مضربی از 4 بعلاوه 3 ‌باشد.

رَج اول (روی کار): 1 دونه از زیر، (1 دونه از رو، 3 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رَج تکرار کنید. در آخر، 1 دونه از رو و 1 دونه از زیر ببافید.

رَج دوم (پشت کار): از رو ببافید.

رَج سوم: 3 تا از زیر، (1 دونه از رو، 3 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج چهارم: از رو ببافید.

رَج‌های اول و چهارم را مجدداً تکرار کنید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!