جستجو
Filters
بستن

آموزش تکنیک‌های کشباف در بافتنی: 14 - بافت کشباف زیگزاگ

 

بافت کشباف زیگزاگ

آموزش بافتنی

بافت کشباف زیگزاگ

 

این الگوی بافت نیز خیلی زیباست و طرفداران زیادی دارد.

برای ایجاد این الگو، باید تعداد دونه‌های شما، مضربی از 3 بعلاوه 1 ‌باشد.

رَج اول (روی کار): 1 دونه از زیر و از پشت حلقه، (نخ روی میلِ راست یا افزودن دانه، 2 دونه با هم از زیر و از پشت حلقه، 1 دونه از زیر و از پشت حلقه) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج دوم (پشت کار): 1 دونه از رو و از پشت حلقه، (2 تا از رو، 1 دونه از رو و از پشت حلقه) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج سوم: 1 دونه از زیر و از پشت حلقه، (2 دونه با هم از زیر، نخ روی میلِ راست یا افزودن دانه، 1 دونه از زیر و از پشت حلقه) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج چهارم: 1 دونه از رو و از پشت حلقه، (2 تا از رو، 1 دونه از رو و از پشت حلقه) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رَج تکرار کنید.

رَج‌های اول تا چهارم را مجدداً تکرار کنید.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!