جستجو
Filters
بستن

آموزش خیاطی؛ درس 139، رسم الگوی یقه چهار گوش

دوستان خوب و همیشه همراه، امروز قصد داریم روش کشیدن الگوی یقه چهار گوش را به شما آموزش دهیم.

یقه چهارگوش در خیاطی

آموزش رسم یقه چهارگوش پارسی مید

ابتدا پنس سرشانه را به خط پهلو منتقل کنید. اگر نمی‌دانید چگونه، به درس 128: انتقال پنس به خط پهلو مراجعه کنید.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

طرح یقه را در الگوی جلو از نقطه 21 و 22 طراحی کنید. نقاط 34 و 35 بدست می‌آید.

توجه: این اندازه، به سلیقه شما بستگی دارد. با توجه به اینکه، عرض سرشانه معمولاً 13 سانتی‌متر است. مقدار بازی یقه می‌تواند بین 3 تا 10 سانتی‌متر بسته به سلیقه شما متغیر باشد.

آموزش طراحی یقه چهارگوش

انواع یقه چهارگوش

پنس یقه را روی خط افقی یقه مشخص کنید و تا نوک پنس پهلو رسم کنید.

الگوی یقه چهارگوش

پنس را ببندید و انتقال دهید.

آموزش خیاطی پارسی مید

در صورت بازی یقه، در سرشانه به اندازه 0.2 تا 0.6 سانتی‌متر از گوشه یقه، پایین بروید و خط سرشانه را مجدداً رسم کنید.

آموزش طراحی الگوی انواع یقه در خیاطی

الگوی یقه چهار گوش

طرح یقه پشت را از نقاط 2 و 11 رسم کنید تا نقاط 36 و 37 بدست آید.

یقه چهار گوش پارسی مید

رسم الگوی یقه مربعی

رسم الگوی یقه مربع شکل

سجاف یقه جلو و پشت را مطابق طرح یقه رسم کنید.

آموزش رسم الگوی انواع یقه پارسی مید

آموزش خیاطی متریک پارسی مید

آموزش خیاطی به روش متریک پارسی مید

به اندازه 0.25 سانتی‌متر از قسمت بیرونی سجاف در سرشانه کم کنید و به گوشه یقه وصل کنید.

انواع یقه در خیاطی پارسی مید

آموزش خیاطی به روش متریک

در الگوی سجاف، خط مرکزی و راستا را مشخص کنید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!