جستجو
Filters
بستن

آموزش خیاطی؛ درس 140: نكات مهم براي رسم الگوي يقه

فهرست ترتیبی آموزش‌های پایه خیاطی

براي رسم هرنوع يقه و قبل از شروع مدل کشي نكاتي را بايد روي الگوي بالا تنه رعايت كرد.

بعد از رسم بالا تنه، اضافات پيراهن را روي الگو اجرا كنيد.

1 - انتقال پنس سينه

براي رسم هر نوع يقه، لازم است پنس سينۀ جلو را منتقل نمود.

اين انتقال با توجه به مدل لباس مي‌تواند به برش، پنس، چين، پيلي يا اوازمان تبديل شود.

 

 

2 - گشادي گردن

گشادي گردن در خط مركزي جلو و پشت و سرشانه‌هاي جلو و پشت با توجه به مدل يقه، انجام مي‌گيرد.

3 - دكمه خور

جهت رسم دکمه خور بايد به سه عامل توجه كرد:

الف: قطردكمه: باتوجه به پهنا يا برجستگي دكمه، مقدار دكمه خور تغيير مي‌كند.

ب: جنس پارچه: براي پارچه‌هاي ضخيم، مقدار دكمه خور بيشتر از پارچه‌هاي نازك است.

ج: مدل لباس: اندازه دكمه خور درمدل‌هاي مختلف مي‌تواند كمتر يا بيشتر باشد.

4 - اندازه‌گيري دور حلقه گردن

براي رسم انواع يقه‌هاي ايستاده یا يقه‌هايي كه در كادري خارج از الگوي بالاتنه رسم مي‌شوند (مانند يقه شوميزيه یا فرنچي).

لازم است بالاتنه جلو و پشت را در خط سرشانه مماس يکديگر قرار داده، آنگاه هلال گردن را از خط مركزي پشت تا خط مركزي جلو، با متر به حالت ايستاده اندازه‌گيري كرد.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!