جستجو
Filters
بستن

آموزش شماره دوزی؛ درس دهم: روش پنهان کردن نخ اضافی

شما با دنبال کردن درس قبلی، یک ردیف کوک شماره دوزی زده‌اید و به نقطه‌ای رسیده‌اید که باید تغییر رنگ بدهید. اما می‌دانید که اگر انتهای نخ را خیلی ساده با قیچی شماره دوزی قطع کنید، نخ گلدوزی دیر یا زود اصطلاحاً در خواهد رفت و نخ‌های آویزان در پشت کار، نمای زشتی به کار شما خواهد داد.

حتماً این اتفاق قبلاً برای شما هم افتاده است.

یک راه‌کار این است که خیلی ساده، انتهای دنباله اضافی نخ را گره بزنیم، اما فقط تصور کنید پس از اتمام پروژه، این گره‌ها، چقدر از ارزش کار زیبای شما، کم خواهند نمود.

برای اجتناب از بروز این مشکل، امروز روشی را یاد می‌گیریم که به کمک آن، زیبایی تمام، دنباله اضافی نخ را در داخل کوک‌ها مخفی می‌کنیم.

در مورد پروژه‌هایی که در آن‌ها پشت کار، پوشیده نخواهد ماند، مثل کارهای افغان، پتوها و حوله‌های شماره‌دوزی شده، باید نخ را با مهارت، در داخل کوک‌ها مخفی کنیم. در این موارد، از روش عمودی استفاده می‌کنیم که در مجموعه تصاویر دوم آن را خواهید دید.

در سایر موارد، از روش افقی (که ذیل همین خط مشاهده می‌کنید)، استفاده می‌کنیم.

روش افقی درآمیختن نخ اضافی در داخل کوک‌های شماره دوزی

آموزش تصویری شماره دوزی

تصویر کنید که مطابق شکل بالا، یک ردیف کوک شماره دوزی با رنگ معینی را ایجاد کرده‌اید. حال باید چکار کنیم؟

1 – کار را برگردانید؛ چیزی همانند شکل زیر را خواهید دید.

الگوی شماره دوزی

2 – حال مطابق شکل زیر، سوزن را بطور افقی از زیر کوک‌های عمودی عبور دهید.

دانلود کتاب شماره دوزی خانم میرسعیدی

3 – ادامه دهید تا سوزن حامل نخ، حداقل از زیر 4 کوک عمودی عبور کند. اگر قرار است کار شما بعداً شسته شود، حداقل سوزن را از زیر 6 کوک عمودی عبور دهید.

طرح شماره دوزی گل ها

4 – با استفاده قیچی‌های گلدوزی منحنی، نخ اضافی را در نزدیکی پارچه و کمی مانده به کوک عمودی برش بزنید.

شماره دوزی روی مانتو

ادامه دهید تا سوزن حامل نخ، حداقل از زیر 4 کوک عمودی عبور کند. اگر قرار است کار شما بعداً شسته شود، حداقل از زیر 6 کوک عمودی عبور دهید.

روش عمودی در آمیختن نخ اضافی در داخل کوک‌های شماره دوزی

اگر پشتِ کار پروژه شما پنهان نخواهد ماند، از روش عمودی آموزش داده شده در زیر استفاده کنید.

در این روش، به جای محو کردن نخ زیر ردیف افقی، خطوط عمودی را دنبال کنید. در تصویر زیر، ما یک ردیف کوک شماره دوزی را روی پارچه زده‌ایم. اکنون پارچه را می‌چرخانیم تا کوک‌ها به صورت عمودی قرار گیرند.

شماره دوزی روی لباس مجلسی

1 – پس از اتمام کوک‌ها با یک رنگ، پارچه را به پشت برگردانید.

اموزش شماره دوزی در خانه

2 – حال مطابق شکل زیر، سوزن را درست از زیر کوک قبلی عبور دهید.

تکنیک های پیشرفته شماره دوزی

3 – سپس در جهت مقابل، سوزن را از زیر کوک پایینی آن، عبور دهید.

اموزش کوک های شماره دوزی

4 – و به همین ترتیب کار را ادامه دهید.

آموزش تصویری دوخت در شماره دوزی پارسی مید

5 – حداقل نخ را از زیر 4 کوک عبور دهید. اگر پروژه بعداً شسشتشو خواهد شد. نخ اضافی را از زیر 6 کوک عبور دهید.

آموزش ساخت گردنبند زیبای شماره دوزی شده

6 - با استفاده قیچی‌های گلدوزی منحنی، نخ اضافی را در نزدیکی پارچه و کمی مانده به کوک عمودی برش بزنید.

منبع روبان دوزی پارسی مید

محو کردن در داخل بافت، یکی از متداول‌ترین کارها در شماره دوزی است و مانع بروز پستی و بلندی و گره‌های زشت در پشت کار خواهد شد.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!