جستجو
Filters
بستن

آموزش کامل کوک زنجیره‌ای گلسان در گلدوزی

کوک زنجیره ای گلسان

کوک زنجیره‌ای گلسان، شکل دیگری از کوک زنجیره‌ای در گلدوزی است که بیشتر در خطوط پیرامونی یک طرح گلدوزی (همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌کنید)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این کوک در ردیف‌های مستقیم یا حتی در مسیرهای دایره‌ای طرح، استفاده می‌شود.

روش اجرای کوک زنجیره ای گلسان در گلدوزی

شکل 1 – سوزن حامل نخ را از نقطه A بیرون آورده و از نقطه B وارد پارچه نمایید. اکنون سوزن را از نقطه C بیرون آورده و مطابق شکل، نخ را یکبار دور سوزن بپیچید.

شکل 2 – نخ را طوری بکشید که یک حلقه تابیده (مطابق شکل) ایجاد شود سپس سوزن را از زیر نخ (بین نخ تابیده و نقطه A) و بدون عبور از پارچه، عبور دهید.

شکل 3 – نخ را بکشید اما نخ خیلی محکم. سپس سوزن را در نقطه D وارد پارچه نموده و از نقطه E از پارچه خارج کنید. کار را به همین ترتیب ادامه دهید.

شکل 4 – جلوه نهایی این کوک، هنگامی‌که به عنوان یک کوک مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد را در این تصویر مشاهده می‌کنید.

الگوی طرح گلدوزی برای کوک زنجیره‌ای گلسان

 

دانلود طرح

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!