جستجو
Filters
بستن

آموزش کوک پرسان زنجیره‌ای در گلدوزی

کوک پرسان زنجیره ای در گلدوزی

این کوک گلدوزی، عضو دیگری از کوک‌های خانواده پرسان به حساب می‌آید. طرح حاشیه‌دوزی شده در بالا، از چند نوع کوک گلدوزی متفاوت استفاده می‌کند.

روش اجرای کوک پرسان زنجیره‌ای در گلدوزی

 

راهنمای کوک گلدوزی

شکل 1 – سوزن حامل نخ را از نقطه A خارج نموده و یک کوک زنجیره‌ای اریب ایجاد کنید. نخ را از نقطه B بیرون بیاورید. در امتداد C-D، یک کوک اریب کوچک بزنید.

شکل 2 – نخ را با انگشت نگه داشته و سوزن را مجدداً وارد نقطه D نموده و دوباره از نقطه C بیرون بیاورید.

شکل 3 – با حفظ نخ در زیر سوزن، نخ را از نقطه C بیرون کشیده و از نقطه E وارد پارچه نموده و در نهایت از نقطه C خارج نمایید. نقطه F و C در یک سطح قرار دارند.

شکل 4 و 5 – مراحل 1، 2 و 3 را بطور متوالی تکرار نمایید تا یک الگوی زیگزاگی شکل بگیرد.

شکل 6 – جلوه نهایی کوک پرسان زنجیره‌ای را در این شکل مشاهده می‌فرمایید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!