جستجو
Filters
بستن

آیا کودک شما باهوش است ؟

هوش کودک خود را برآورد کنید: آزمون آدمک (گودیناف)

تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)                                          

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسان‌ترین ، عملی‌ترین وجهانی‌ترین آزمون‌های تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهم‌ترین آن‌ها، کار خانم آمریکایی فلورانس گودیناف (Florence Goodenough) است که در سال  1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک، آن را آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فای (Fay)در این زمینه کار کرده است.

مهم‌ترین هدف آزمون، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است. همچنین این آزمون را زمانی  به کار می‌بریم که آزمون‌های هوشی دیگر مقدور نیست و می‌خواهیم هر چه سریع‌تر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم. علاوه بر این، اطفالی که زبان نمی‌دانند و قادر به سخن گفتن نیستند،  بهترین ابزار سنجش این آزمون می‌باشند.

روش اجرا

اجرای آزمون ساده است. به کودک گفته می‌شود: "یک آدم ترسیم کن و هرچه می‌توانی آن را زیبا و خوب بکِش"؛ اضافه می‌نماییم که زمان این کار هر چقدر طول بکشد، اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1 -  برای ترسیم، بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم. با مداد رنگی به دشواری می‌توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2 - اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3 - کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  سانتیمتر باشد.

4 - اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد، سپس  بهترین و کامل‌ترین را برای نمره‌گذاری انتخاب کنید.

5 - اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت، نشان ناراحتی‌های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.

 

روش نمره گذاری

الف: برای هریک ازاجزاء آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد، یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

1 - سر وجود داشته باشد .

2 - پا کشیده شده باشد .

3 - دست کشیده شده باشد .( یک یا هر دو دست(

4 - بدن کشیده  شده باشد .

5 - طول بدن طویل‌تر ازعرض آن باشد.

6 – شانه‌ها کشیده شده باشد.

7 - بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

8 - پاها و دست‌ها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

9 - گردن کشیده شده باشد.

10 - دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

11 – چشم‌ها کشیده شده باشند.

12 - بینی کشیده شده باشد.

13 - دهان کشیده شده باشد.

14 - دو لب دیده شود.

15 – سوراخ‌ها یا حفره‌های بینی کشیده شده باشند.

16 - موها کشیده شده باشند. ( جزئی‌ترین مقدار مو(

17 - موها کامل کشیده شده باشند.

18 - علامتی از لباس کشیده شده باشد.

19 - دو قطعه لباس کشیده شده باشد.

20 - تمام بدن، پوشیده از لباس باشد.

21 - چهار قطعه لباس مشخص باشد. ( کراوات، کلاه، جوراب، کفش، پیراهن، کت و شلوار(

22 – لباس، رسمی یا یونیفورم باشد. ( یونیفورم مدرسه هم نمره می‌گیرد)

23 - انگشتان کشیده شده باشند. ( هر اثری از انگشت کافی است)

24 - تعداد انگشتان درست باشد .

25 - شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26 – شست، متمایز باشد.

27 - دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد)

28 - بازوها کشیده شده باشند .

29 - زانو کشیده شده باشد .

30 - تناسب سر نسبت به بدن، مراعات شده باشد .

31- تناسب بازوها و دست‌ها نسبت به بدن، حفظ شده باشد.

32 – پاها، متناسب کشیده شده باشند.

33 - کف پا متناسب باشد.

34 - پاها متمایل به بالا نباشند.

35 – دست‌ها و پاها، دو بعدی کشیده شده باشند.

36 - پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

37 - هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)

38 - هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)

39 - هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

40 - هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41 - هماهنگی خطوط دست‌ها و پاها حفظ شده باشد .

42 - هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43 – گوش‌ها کشیده شده باشد .

44 - تناسب گوش‌ها، حفظ شده باشد .

45 - مردمک چشم کشیده شده باشد .

46 - تناسب چشم حفظ شده باشد .

47 - در تصاویر نیمرخ و تمام رخ، چشم دارای حالت باشد.

48 - چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشند .

49 - برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

50 - نیمرخ، حتی اگر ناقص باشد. ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

51 - نیمرخ کامل باشد .

 

روش محاسبه

1 -  نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع، از 51 بیشتر نمی‌شود)

2 - با استفاده از جدول مخصوص( جدول شماره 1)، نمره خام، تبدیل به سن عقلی می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید در ستون سن عقلی، مثلاً عدد 6-3 به معنای 3 سال و 6 ماه می‌باشد و به همین ترتیب تا آخر.

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

5-9

21

8-3

31

10-9

2

3-6

12

6-0

22

8-6

32

11-0

3

3-9

13

6-3

23

8-9

33

11-3

4

4-0

14

6-6

24

9-0

34

11-6

5

4-3

15

6-9

25

9-3

35

11-9

6

4-6

16

7-0

26

9-6

36

12-0

7

4-9

17

7-3

27

9-9

37

12-3

8

5-0

18

7-6

28

10-0

38

12-6

9

5-3

19

7-9

29

10-3

39

12-9

10

5-6

20

8-0

30

10-6

40

  -13

51

بالاتر از 13 سال 

 از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

Register icon

3 - اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ( جدول شماره 1 )،  نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می‌باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است)؛ سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( تعداد  ماه‌های سال) ضرب می‌کنیم.

سپس سن تقویمی کودک آزمودنی را محاسبه می‌کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه سن داشته باشد، 10 را ضربدر  12 (هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می‌کنیم. نمره بدست آمده، سن تقویمی کودک می‌باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم و نتیجه را ضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

4  -  سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.

" جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

" جدول شماره 2 "

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

25-0

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!