جستجو
Filters
بستن

آموزش الگوهای بافت موزاییکی 44: الگوی بافت پیچ قطری

بافتنی: آموزش پایه

 

همانطور که در مقالات قبلی شرح دادیم، بافت موزاییکی، یکی از روش‌های رنگی بافی (چند رنگ بافی) است که در آن از تکنیک دونه نبافته استفاده می‌شود.

الگوی بافت پیچ قطری، یکی از الگوهای بافت موزاییکی محسوب می‌شود که در این مقاله، به معرفی و طرز بافت این الگو خواهیم پرداخت.

در مقالات بعدی، کاربرد این الگو روی یک ساق پای بافتنی و ساق دست بافتنی را ارائه خواهیم نمود.

 

وسایل لازم

نخ کاموا

رنگ

جنس

نمره نخ

وزن کلاف

A

 

اکریلیک

4

100 گرم

B

 

اکریلیک

4

100 گرم

 

میل بافتنی: سایز 3.5 و 4.5 میلی متر

 

مقیاس بافت: 19 دونه در 43 رج (الگوی پیچ قطری) و میل‌های بزرگتر = یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر باید ایجاد شود.

 

الگوی بافت پیچ قطری (مضربی از 12 دونه + 5 دونه سر بیاندازید.)

 

توجه مهم: برای دوستانی که مایلند از روی چارت ببافند، ما یک چارت بافت پیچ قطری ارائه کرده‌ایم. از رنگ‌های نشان داده شده برای هریک از نخ‌های اصلی و مکمل‌ استفاده کنید. دونه‌ها را طوری‌که انگار می‌خواهید از رو ببافید (و در حالی‌که نخ را در پشت بافت نگه می‌دارید)، نبافته بگیرید.

 

رج اول (روی کار): با نخ اصلی، 2 تا از زیر، (4 تا از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید، 5 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج دوم و همه رج‌های پشت کار: با استفاده همان رنگ نخ رجِ قبلی، دونه‌های زیر را از زیر ببافید و همه دونه‌های نبافته رج قبلی را نبافته بگیرید.

 

رج سوم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 4 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج پنجم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (6 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج هفتم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج نهم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 9 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج یازدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 8 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج سیزدهم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (2 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 7 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج پانزدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 دونه از زیر ببافید، (3 تا از زیر، {1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر} تکرار 3 بار، 1 دونه را نبافته بگیرید، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج هفدهم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (8 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج نوزدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و یکم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه را نبافته بگیرید، 9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 تا مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و سوم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، ({1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید} تکرار 3 بار، 5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 3 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 3 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و چهارم: رج دوم را تکرار کنید.

 

رج‌های اول تا بیست و چهارم را برای شکل گرفتن الگوی بافت، تکرار نمایید.

 

بافت یک نمونه موزاییکی با استفاده از الگوی پیچ قطری

 

با استفاده از میل‌های کوچکتر و نخ A، به تعداد 41 دونه سربیاندازید.

4 رج از زیر ببافید.

اکنون میل‌های بزرگتر را بردارید و با استفاده نخ B، دو رج از زیر ببافید.

با استفاده از نخ A به عنوان نخ اصلی و نخ B به عنوان رنگ مکمل، الگوی بافت 24 رج پیچ قطری را 3 بار ببافید و سپس، رج‌های 1 تا 12 این الگو را یکبار ببافید. نخ B‌ را قطع کنید.

حال، میل‌های کوچکتر را بردارید . 5 رج از زیر ببافید.

انتهای کار را کور کنید.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!