جستجو
Filters
بستن

آزمون اعتماد به نفس

چه مقدار از اعتماد بنفس برخوردارید

روان‌شناسان عقیده دارند که عزت نفس، که گاهی از آن به عنوان اعتماد بنفس یاد می‌شود ، عاملی مهم در کارآمدی شخصی و اجتماعی شدن و احساس رضایت افراد در زندگی است. در بسیاری ازموارد، شکست افراد به ناتوانی‌ها یا کمبود مهارت‌ها مربوط نیست، بلکه به عوامل روان شناختی و به خصوص عزت نفس بستگی دارد.

پرسشنامه عزت نفس

دوست عزیز به سوالات زیر با دقت و به سرعت پاسخ دهید.

سوالات

بلی

خیر

1 - آیا به اندازه‌ی دیگران در کارهای خود موفقیت دارید؟

 

 

2 - آیا در زندگی چیزهایی وجود دارد که به آن‌ها افتخار کنید؟

 

 

3 - آیا اغلب اوقات احساس می‌کنید در زندگی ناموفق بوده‌اید؟

 

 

4 - آیا دچار خود کم بینی هستید؟

 

 

5 - به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟

 

 

6 - آیا اغلب آرزو می‌کنید ای کاش شخص دیگری بودید؟

 

 

7 - وقتی قرار است در برابر عده ای صحبت کنید، آیا احساس نگرانی می‌کنید به خوبی از عهده‌ی این کار برنیایید؟

 

 

8 - آیا احساس می‌کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگی شما تغییر کند؟

 

 

9 - آیا فکر می‌کنید روی هم رفته مردم شما را دوست دارند؟

 

 

10 - آیا به تصمیم‌های خود بسیار اطمینان دارید؟

 

 

11 - آیا در نظر خودتان آدم با ارزشی هستید؟

 

 

12 - آیا اغلب اوقات در مورد کارهایی که کرده اید ، احساس شرمساری می‌کنید؟

 

 

13 - آیا وقتی به عکس هایتان نگاه می‌کنید ، اغلب ناراحت می‌شوید و فکر می کنید که هیچ وقت قیافه‌ی شما را خوب نشان نمی‌دهد ؟

 

 

14 - آیا در میان خانواده‌ی شما کسی هست که این احساس را ایجاد کند که آدم چندان خوبی نیستید؟

 

 

15 - اگر کسی از کارهای شما انتقاد کند؛ خیلی ناراحت می شوید؟

 

 

16 - آیا فکر می‌کنید که مردم دوست دارند شما دور و برشان باشید؛ چون شما را آدم مفیدی می‌دانند .

 

 

17 -  آیا اغلب اوقات در باره‌ی ارزش و شایستگی خود تردید می‌کنید؟

 

 

18 - وقتی که دیگران از شما تعریف می‌کنند ، آیا در صداقت آن ها شک می‌کنید؟

 

 

19 -  گاهی وقت‌ها پیش آمده است که از ترس و تمسخر و انتقاد دیگران، نظریات خود را بیان نکنید؟

 

 

20 - آیا به طور کلی در موقعیت‌های اجتماعی خود را فردی خجالتی می‌دانید و از این مساله نگران هستید؟

 

 

21 - آیا حتی در برابر افرادی که مقام اجتماعی پایین‌تری دارند ، احساس حقارت می‌کنید؟

 

 

22- آیا معمولا احساس می‌کنید می‌توانید کارهایی را که دوست دارید؛ با موفقیت انجام دهید؟

 

 

23 - آیا از شکل و قیافه خود راضی هستید؟

 

 

24 - آیا در برخورد با دیگران معمولا خاموش می‌مانید، چون می‌ترسید حرف های شما سبب شود که مردم شما را دوست نداشته باشند؟

 

 

25 - آیا معمولا برایتان مشکل است که کارهایتان را به نحوی انجام دهید که مورد تایید و تحسین دیگران قرار گیرد؟

 

 

26 - آیا زیاد پیش می‌آید احساس کنید سعی دارید خودتان را بهتر از آنچه هستید، نشان دهید؟

 

 

27 -  آیا گاهی احساس می‌کنید که هرگز نخواهید توانست کاری را درست انجام دهید؟

 

 

28 - آیا گاهی اوقات احساس می‌کنید مردم از شما سوء استفاده می‌کنند؟

 

 

29 -  آیا دست کم در حد عادی برای خود ارزش و احترام قایل هستید؟

 

 

30 - آیا فکر می‌کنید شخصیت شما برای جنس مخالف جذاب است؟

 

 

اکنون که به سوال‌های این پرسشنامه پاسخ داده‌اید، آن را به ترتیب زیر نمره گذاری کنید.

اگر به سوال های 1،2،5،9،10،11،16،22،23،29،30 پاسخ بلی داده‌اید، نمره ی 1 و به پاسخ خیر نمره‌ی صفر بدهید.

اگر به سوال های 3،4،6،7،8،12،13،14،15،17،18،19،20،21،24،25،26،27،28 پاسخ خیر داده‌اید ، نمره ی 1 و به پاسخ بلی نمره‌ی صفر بدهید.

هرچه جمع نمره‌های شما از 15 بالاتر باشد، اعتماد بنفس شما بیش‌تر است و هرچه از 15 کم‌تر باشد، باید در مورد آن چاره‌ای بیندیشید.

 

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!