جستجو
Filters
بستن

آموزش خیاطی؛ درس 136: جا دکمه در لباس‌هایی با بالاتنه جلو باز

آموزش گام به گام خیاطی

 

در ادامه سلسله مقالات مربوط به ترسیم الگوی انواع یقه‌ها در خیاطی، باید در اینجا یک پرانتز باز کنیم و به یک موضوع فرعی بپردازیم. این مبحث فرعی، به لباس‌های جلو باز (دکمه‌خور) مربوط می‌شود. لباس‌هایی که در قسمت بالاتنه جلو، دکمه می‌خورند، باید فضایی برای دوخت دکمه و جا دکمه، روی باصطلاح «هم گرد» لباس (در خط مرکزی الگوی بالاتنه جلو) در نظر گرفته شود. مقدار این فضا، به میزانِ نصف قطر دکمه، به اضافه 0.5 تا 1 سانتی‌متر دیگر (با توجه به ضخامت پارچه) می‌باشد.

 

طراحی و رسم فضای دکمه و جا دکمه روی الگوی بالاتنه جلو

گام اول: در الگوی بالاتنه جلو، روی خط مرکزی، از نقاط 22 و 7، به اندازه 1.5 سانتی‌متر از الگو بیرون بروید. این نقاط جدید را 1 و 2 نامگذاری کنید.

 

 

گام دوم: سپس نقاط 1 و 2 را به هم وصل کنید. خط رسم رسم شده، خط «تا» یا «روی هم گرد» نامیده می‌شود.

 

 

گام سوم: از نقطه 21 در قسمت سرشانه به اندازه 5 تا 6 سانتی‌متر به سمتِ داخل الگو علامت بزنید. نقطه 3 حاصل می‌شود.

 

 

گام چهارم: در لبه پایین لباس، از نقطه 7، به مقدار در نظر گرفته شده برای «روی هم‌گرد» به اضافه 1 سانتی‌متر به سمت داخل الگو علامت بزنید تا نقطه 4 بدست آید.

 

 

گام پنجم: نقاط 3 و 4 را مطابق شکل زیر به هم وصل کنید.

 

 

گام ششم: کاغذ الگو را از خط 1 تا 2 «تا» کنید و سجاف را کپی کنید.

 

گام هفتم: از الگوی سجاف در قسمت سرشانه، «0.25 سانتی‌متر» کم کنید.

 

گام هشتم: در مواقعی‌که مقدار پارچه کم می‌باشد، می‌توانید سجاف را از خط «تا» جدا کنید و به صورت جدا برش بزنید.

 

گام نهم: سجاف الگوی پشت را مانند یقه گرد طراحی کنید.

 

محل دکمه و جا دکمه روی لباس

محل دکمه و جا دکمه روی لباس، به گونه‌ای است که پس از بستن دکمه‌ها، خطوط مرکزی روی هم قرار می‌گیرند و دکمه دقیقاً روی خط مرکزی دوخته می‌شود.

محل اولین دکمه، به اندازه «نصف قطر دکمه به اضافه 0.5 سانتی‌متر» پایین‌تر از یقه قرار دارد.

برای تعیین فاصله دکمه‌ها از یکدیگر، ابتدا مکان اولین و آخرین دکمه را مشخص کنید. سپس فاصله بین آن‌ها را بر تعداد دکمه‌ها، تقسیم نمایید. فاصله دکمه در بلوز، حدود «8 تا 11 سانتی‌متر» است و در مانتو یا پالتو، این فاصله تا «14 سانتی‌متر» افزایش پیدا می‌کند. دقت کنید که در لباس‌های تنگ، مکان دکمه را طوری تعیین کنید که در محدوده خط سینه و کمر قرار گیرد. مکان آخرین دکمه در بلوز، پایین‌تر از خط کمر و در مانتو، بالاتر از زانو قرار دارد.

 

برای بدست آوردن اندازه قطر دکمه با سطح برجسته، متر را از دور دکمه عبور دهید. نصف اندازه بدست آمده، قطر دکمه می‌باشد.

 

در دکمه‌های چهار گوش یا لوزی یا تزئینی (دکمه‌هایی که گرد نیستند)، طول و عرض دکمه را اندازه بگیرید. نصف مجموع اندازه بدست آمده، قطر دکمه است.

اندازه جا دکمه

برای بدست آوردن اندازه جا دکمه، قطر دکمه را به اضافه 0.3 تا 0.5 سانتی‌متر نمایید.

در پارچه‌های ضخیم، اندازه جادکمه برابر با «قطر دکمه به اضافه 0.5 سانتی‌متر» و در پارچه‌های نازک، برابر « قطر دکمه به اضافه 0.3 سانتی‌متر» خواهد بود.

محل جادکمه عمودی

1 - جادکمه عمودی، باید دقیقاً روی خط مرکزی قرار گیرد.

 

2 - اولین جادکمه، به صورت افقی رسم می‌شود.

 

 

3 - در پیراهن مردانه و لباس‌های با سجاف جدا، از جادکمه عمودی استفاده کنید.

محل جادکمه افقی

از خط مرکزی، به اندازه 0.3 سانتی‌متر به سمت راست، علامت بزنید. سپس از این نقطه اندازه جا دکمه را به سمت داخل الگو، ادامه دهید.

اولین جا دکمه را به اندازه «نصف قطر دکمه به اضافه 0.5 سانتی‌متر» از یقه پایین بیایید.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!