جستجو
Filters
بستن
مرتب سازی

سنگ صدفی بیضی کشیده

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی چهار پر

رشته 18 عددی = 8000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی دایره‌ای بزرگ

هر عدد = 1000 تومان

10 عدد = هر عدد 800 تومان

10,000 ریال

سنگ صدفی طرح اشک

رشته 28 عددی = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی طرح اشک

هر رشته = 18000 تومان

ابعاد: 12 × 18 میلی‌متر

180,000 ریال

سنگ صدفی طرح پروانه

هر رشته = 18000 تومان

180,000 ریال

سنگ صدفی طرح دایره

هر رشته = 18000 تومان

قطر: 2 سانتی‌متر

180,000 ریال

سنگ صدفی طرح قلب

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی گرد سایز 6 میلی‌متر

هر رشته = 15000 تومان

هر رشته = حدود 67 عدد

150,000 ریال

سنگ صدفی گرد سایز 8 میلی‌متر

هر رشته = 22000 تومان

هر رشته = حدود 50 عدد

220,000 ریال

سنگ صدفی لوزی سایز 18

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی مثلثی شکل

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی مربعی سایز 15

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ صدفی مستطیل شکل

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ عقیق آبی سایز 8

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ عقیق آتشین

هر رشته = 25000 تومان

250,000 ریال

سنگ عقیق آتشین

هر رشته = 15000 تومان

150,000 ریال

سنگ عقیق اقیانوسی

هر رشته = 15 هزار تومان

150,000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!