جستجو
Filters
بستن
مرتب سازی

سنگ صدفی بیضی کشیده

هر رشته = 8000 تومان

80،000 ریال

سنگ صدفی چهار پر

رشته 18 عددی = 8000 تومان

80،000 ریال

سنگ صدفی دایره‌ای بزرگ

هر عدد = 1000 تومان

10 عدد = هر عدد 800 تومان

10،000 ریال

سنگ صدفی طرح اشک

رشته 28 عددی = 8000 تومان

80،000 ریال

سنگ صدفی طرح قلب

هر رشته = 8000 تومان

80،000 ریال

سنگ صدفی گرد سایز 6 میلی‌متر

هر رشته = 15000 تومان

هر رشته = حدود 67 عدد

150،000 ریال

سنگ صدفی گرد سایز 8 میلی‌متر

هر رشته = 12000 تومان

هر رشته = حدود 50 عدد

120،000 ریال

سنگ صدفی مثلثی شکل

هر رشته = 8000 تومان

80،000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!