جستجو
Filters
بستن

سنگ‌های فیروزه‌ای مورد استفاده در ساخت زیورآلات بدلی

مرتب سازی

سنگ فیروزه‌ای مربعی متوسط

سنگ فیروزه‌ای مربعی متوسط (12 میلی‌متر)

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای مربعی کوچک

سنگ فیروزه‌ای مربعی کوچک (10 میلی‌متر)

2،000 ریال

سنگ‌های فیروزه‌ای گل توخالی

سنگ‌های فیروزه‌ای گل توخالی (20 میلی‌متر)

4،000 ریال

مهره فیروزه‌ای

مهره فیروزه‌ای به قطر 1 سانتی‌متر

2،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای اشکی کوچک

سنگ فیروزه‌ای اشکی کوچک

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بی شکل

سنگ فیروزه‌ای بی شکل

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی تخت

سنگ فیروزه‌ای بیضی تخت

5،500 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی شکل

سنگ فیروزه‌ای بیضی شکل

5،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی کوچک

سنگ فیروزه‌ای بیضی کوچک

3،500 ریال

سنگ فیروزه‌ای ستاره‌ای

سنگ فیروزه‌ای ستاره‌ای

4،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای سیب

سنگ فیروزه‌ای سیب

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح جقه

سنگ فیروزه‌ای طرح جقه

4،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح قلب

سنگ فیروزه‌ای طرح قلب

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح گل

سنگ فیروزه‌ای طرح گل

3،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای مربعی بزرگ

سنگ فیروزه‌ای مربعی بزرگ (15 میلی‌متر)

4،000 ریال

سنگ فیروزه‌ای مکعبی

سنگ فیروزه‌ای مکعبی

1،500 ریال

مهره فیروزه‌ای کوچک

مهره فیروزه‌ای کوچک قطر 8 میلی‌متر

1،500 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!