جستجو
Filters
بستن

آموزش شماره دوزی؛ درس بیست و دوم: پروژه جغد

این سومین قسمت از پروژه شماره دوزی دوخت جغد می‌باشد.

الگوی شماره دوزی جغد

دانلود الگوی شماره دوزی جغد

خُب در ادامه آموزش، قسمت دیگری از دوخت پروژه جغد را در فیلم زیر مشاهده بفرمایید.

اکنون نوبت به دوخت قسمت صورت جغد می‌رسد. اینجا به کوک سه چهارم در شماره دوزی نیاز پیدا می‌کنیم که شما در فیلم زیر با نحوه زدن دوخت سه چهارم آشنا خواهید شد. در واقع کوک یک چهارم و کوک نیمه (یک دوم)، در مجموع، کوک سه چهارم را تشکیل می‌دهند.

تا اینجا، نیمه راست صورت را دوخته‌ایم. نیمه سمت چپِ صورت را نیز به همین ترتیب بدوزید.

اکنون، باید رنگ نخ را تغییر داده و برخی نقاط زرد رنگ پراکنده در چارت شماره دوزی را بدوزیم:

اکنون نوبت به دوخت دور صورت جغد می‌رسد که نحوه دوخت آن را در فیلم ذیل می‌توانید مشاهده بفرمایید:

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!