جستجو
Filters
بستن

آموزش خیاطی؛ درس 137: یقه‌های برگردان روی هفت

آموزش گام به گام خیاطی

 

یکی از مهم‌ترین انواع یقه‌ها، یقه‌های برگردان روی هفت می‌باشند. این یقه‌ها عبارتند از: یقه آمریکایی، یقه ارشال، یقه شال و یقه انگلیسی.

 

آشنایی با برخی مفاهیم و اصطلاحات در یقه‌های برگردان روی هفت

 

 

 

نقطه بازی یقه: جهت مشخص کردن این نقطه از گودی گردن فرد تا اندازه‌ای که بازی یقه مورد نظر است با متر اندازه‌گیری کرده، روی خط مرکزی جلو از گودی گردن به طرف پایین علامت بزنید این نقطه بازی یقه را «دکلته» می‌نامند.

خط شکست: این خط، محل تا خوردن یقه است که در پشت یقه بین پایه یقه و برگزدان آن قرار دارد و تا خط دکمه خور ادامه می‌یابد.

نقطه شکست: این نقطه در انتهای تای یقه روی خط دکمه خور و در امتداد خط شکست است.

پایه یقه: قسمتی از خود یقه است که به صورت ایستاده، روی خط گردن قرار می‌گیرد.

خط گردن: خطی روی بالاتنه است که یقه‌ها روی آن طراحی می‌شوند.

برگردان یقه: (پهنای یقه) قسمتی از یقه است که بعد از خط شکست، به روی پایه برمی‌گردد (فاصله بین خط شکست تا طرح یقه).

خط طرح (فرم): لبه خارجی یقه است که با آن شکل مدل یقه‌ها شناخته می‌شود.

دکمه خور: اندازه‌ای است که به خط مرکزی جلو اضافه شده (روی هم‌گرد) و برای دوخت دکمه و جادکمه این اندازه در نظر گرفته می‌شود.

دال یقه: فضای بین قطعه بالایی یقه انگلیسی با قطعه پایینی آن را «دال یقه» می‌گویند.

نكاتي جهت رسم الگوي يقه هاي برگردان روي هفت:

براي رسم الگوي يقه هاي برگردان بعد از رسم الگو با اضافات پيراهن، مراحلی را بايد روي اساس الگو انجام داده كه شامل موارد زير است:

1 -انتقال پنس سينه

2 - رسم دكمه خور

3 - گشاد كردن حلقه گردن

4 - بستن پنس روي يقۀ هفت

5 - رسم يقه

6 - رسم سجاف يقه

1 - انتقال پنس سينه: پنس سينه را به محل مناسب انتقال دهيد.

2 - رسم دكمه خور: مقدار دكمه خور را به خط مركزي جلو اضافه كنيد

3 - گشاد كردن حلقه گردن: براي گشاد كردن از سرشانه‌ها «0.5 تا 1 سانتی‌متر» و از خط مرکزی پشت «0.5 تا 0.25 سانتی‌متر» داخل الگو شويد. (اين اندازه با توجه به مد‌ل‌هاي مختلف می‌تواند كمتر يا بيشتر شود.( روي خط مركزي جلو به اندازۀ بازي يقه )دكلته یقه( از نقطۀ 21 پايين آمده و نقطۀ 35 را مشخص كنيد. نقاط 35 و 34 را به هم وصل كنيد. خط به دست آمده خط هفت يقه است. سپس خط 34-35 را امتداد داده تا خط روي هم گرد را قطع كند و نقطۀ 38 به دست آيد. اين نقطۀ شكست يقه است.

 

 

4 - بستن پنس در يقه‌هاي هفت: از آنجا كه در يقه‌هاي برگردان روي هفت، براساس يقۀ هفت رسم مي‌شود، لازم است پنس كوچكي رسم كرد تا يقه بعد از دوخت، روي بدن بهتر قرار گيرد. به همين منظور روي خط هفت يقه، پنسي به اندازۀ 1 تا 2.5 سانتي‌متر گرفته شود.

 

 

بعد از رسم پنس، آن را به محلي كه پنس سينه منتقل شده، انتقال دهيد. سپس فرم هفت يقه را ترميم كنيد.

 

5 - رسم طرح يقه: با توجه به مدل مورد نظر، يقه را طراحي نماييد.

6 - رسم سجاف يقه: بعد از رسم يقه از سرشانه جلو (نقطۀ 34)، به اندازه 3تا 4 سانتي‌متر داخل الگو شده تا نقطۀ 40 در قسمت جلو به دست آيد.

همچنين از نقطۀ 38، به موازات نقاط 39-41 به همان اندازه داخل الگو شده و نقاط 41-42 را به هموصل كنيد.

براي رسم سجاف پشت از نقطۀ 36 به اندازه 3 تا 4 سانتی‌متر، داخل الگو شده تا نقطۀ 43 مشخص شود. از نقطۀ

37 به میزان 5 تا 6 سانتي‌مترروي خط مركزي پشت پايين آمده تا نقطۀ 44 به دست آيد. سپس نقطۀ 43 را با خط منحني به نقطۀ 44 وصل كنيد.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!