جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2014' 'مهر'

برای اجرای این الگو، تعداد دونه‌های که سر خواهید انداخت، باید فرد باشد. برای پیاده‌سازی صحیح این الگوی کشباف، دونه‌های V شکل را از زیر و دونه‌های برجسته را از رو ببافید. این تکنیک کشباف روی سر آستین و شال گردن، کاربرد زیادی دارد.
این الگوی بافتنی، برای استفاده در ژاکت کشباف و کت بلند بارانی، بسیار مناسب می‌باشد. برای پیاده‌سازی این الگو، تعداد دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 4 باشد.
الگوی بافتنی وافل، هم به عنوان الگوی یکپارچه و هم به عنوان یک الگوی کشباف، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای پیاده‌سازی این الگو، تعداد دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 3 باشد.
کش و قوس افقی و عمودی در این الگو، یک حالت موجی و سیال به این نوع بافت می‌دهد. زیبایی این الگو را در شکل ملاحظه ملاحظه می‌کنید. برای اجرای این الگو، تعداد گره‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 18 بعلاوه 10 باشد.
این الگوی بافت حصیری از مدل حصیری 1، کمی بزرگ‌تر است. برای اجرای این الگو، تعداد گره‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 9 بعلاوه 3 باشد.
الگوهای متعددی برای مدل حصیری وجود دارد. این یکی، یک بافت ریز ایجاد می‌کند. برای اجرای این الگو، تعداد گره‌هایی که سر خواهید انداخت، باید مضربی از 5 بعلاوه 3 باشد.
این الگوی بزرگ و برجسته، هنگامی که بافته می‌شود، از هر دو روی کار، یکسان به نظر می‌رسد. در واقع هر سمت پارچه بافته شده را می‌توان روی کار در نظر گرفت. مقیاس الگو را می‌توان با استفاده از نخ ضخیم یا خیلی ضخیم، تغییر داد.
یک آرایش ساده از دونه‌های بافت زیر و بافت رو، این پنجره‌های حاصل از بافت ساده را روی یک پس زمینه بافت ساده معکوس ایجاد می‌کند. برای اجرای این بافت، تعداد دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، مضربی از 10 بعلاوه 1 خواهد بود.
این بافت، حالت دو رو دارد؛ بنابراین، روی کار و پشت کار در مورد این تکنیک بافت، مصداق ندارد. ستون گل‌هاع از هر طرف یکسان به نظر می‌رسد. گرچه پس زمینه کار متفاوت است. بافت ساده در یک سمت کار، و بافت ساده معکوس در سمت دیگر کار به عنوان پس زمینه بافت ظاهر می شود.
برای اجرای این الگوی بافت زیبا، باید تعداد دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، مضربی از 4 بعلاوه 3 باشد.
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!