جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2014' 'مهر'

تکنیک بافت خط عمود، برای استفاده در الگوهای ژاکت‌، دامن و بافت پیراهن مناسب به نظر می‌رسد. برای اجرای این کوک، به مضربی از 6 دونه بعلاوه 1 نیاز دارید.
این بافت زیبا برای استفاده در پلوورها، ژاکت کشباف و جلیقه کاربرد دارد. برای ایجاد این الگوی بافت، باید تعداد گره‌هایی که سر خواهید انداخت، مضربی از 8 باشد.
هر طرحی را می‌توان در داخل یک سری پنل‌ قرار داد. این الگوی بافت نیز متشکل از لوزی‌هایی است که در داخل ستون‌های بافت، تکرار می‌شوند. برای بافت این الگو، باید دونه‌هایی که سر خواهید انداخت، مضربی از 8 بعلاوه 1 باشد.
برای ایجاد این الگوی بافت زیبا، باید تعداد دانه‌های سر انداخته شما، مضربی از 8 بعلاوه 1 باشد.
برای پیاده‌سازی این بافت، شما باید مضربی از 5 دونه را سر بیاندازید.
برای بافتن و ایجاد این الگوی بافت، باید تعداد دانه‌هایی که سر می‌اندازید، مضربی از 6، بعلاوه 5 باشد.
این نوع بافت، شبیه به پشت کارِ بافت کشباف بوده و به سادگی قابل اجراست. برای اجرای این بافت، باید مضربی از 2 بعلاوه 1 دونه، سر بیاندازید.
این نوع بافت، در هر دوطرف کار یکسان بوده بنابراین، برای بافت پتوها، روسری و شال، مناسب به نظر می‌رسد. برای اجرای این بافت، باید مضربی از 8 بعلاوه 4 دونه، سر بیاندازید.
این بافت که یک الگوی شبکه‌ای زیبا را ایجاد می‌کند، به آسانی قابل اجراست. برای اجرای این بافت، باید مضربی از 2 بعلاوه 1 دونه سر بیاندازید.
این نوع بافت، در هر دو روی کار، یکسان به نظر می‌رسد و شکلی مسطح و تخت دارد. این الگو، روی مضربی از 4 دونه بعلاوه 2 پیاده می‌شود (یعنی، 6، 10، 14، 18 و الی آخر).
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!