جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2014' 'مهر'

بافت دانه ساده، یک الگوی مناسب برای ژاکت، جلیقه می‌باشد. این بافت، روی مضربی از 4 بعلاوه 1 پیاده‌سازی می‌شود (یعنی 5، 9، 13، 17 و الی اخر).
بافت دانه دوتایی، یک الگوی چهار ردیفی است که شبیه به بافت دانه بوده اما دارای بافت بزرگتری است. این تکنیک بافت، روی تعداد زوجی از دونه‌ها اجرا می‌شود.
تکنیک دانه، یک بافت برجسته زیبا را ایجاد می‌کند که در هر دو روی کار یکسان به نظر می‌رسد. برای ایجاد این نوع بافت، باید دونه‌های رو را از زیر، و دونه‌های زیر را از رو ببافید. همچنین به خاطر داشته باشید که تعداد دونه‌هایی که سر می‌اندازید باید زوج باشند.
این روش بافت، خیلی شبیه به بافت رکن نواری است، فقط به جای آنکه نوارهای برجسته‌ای مشابه با بافت ساده معکوس ایجاد شود، گره‌های ایجاد شده، گردتر و شیاردار خواهند بود. این الگو روی هر تعداد گره یا دونه، قابل اجراست.
این الگوی بافت، از دو رَج بافت ساده و دو رَج، بافت رکن (ابری) تشکیل می‌شود. این تکنیک روی هر تعداد دانه قابل اجراست. همچنین شما می‌توانید تعداد رَج‌های بافت ساده و نیز تعداد رَج‌های بافت رِکن را به دلخواه خود و به منظور ایجاد جلوه‌ای جدید از این نوع بافت، تغییر دهید.
بافت ساده معکوس، همانند بافت ساده می‌باشد با این تفاوت که سمت برجسته و دارای برآمدگی، روی کار و سمت مسطح و دارای گره‌های V شکل، در پشت کار قرار می‌گیرد.
بافت ساده، اغلب در ژاکت یا پولوور مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل این بافت، به صورت Vهای مسطح در جلو یا روی کار، و ردیف‌هایی از برآمدگی یا برجستگی، در پشت کار می‌باشد.
بافت ابری یا رِکن، ساده‌ترین الگوی بافت محسوب می‌شود و مهم‌ترین ویژگی آن، کاملاً تخت و مسطح بودن آن است. این نوع بافت، در رو و پشت کار، کاملاً یکسان به نظر می‌رسد.
اولین قدم پس از سر انداختن، یادگیری بافت زیر و رو می‌باشد. پس با هم شروع می‌کنیم.
اولین قدم پس از سر انداختن، یادگیری بافت زیر و رو می‌باشد. پس با هم شروع می‌کنیم.
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!