جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2016' 'دسامبر'

تا اینجای کار، با کوک‌های اصلی شماره دوزی آشنا شدیم. در بسیار از پروژه‌های شماره دوزی، طرح شماره دوزی شما به گونه ای است که باید در جاهایی از پروژه، کوک یک چهارم را با کوک سه چهارم ترکیب کنید. در این درس می‌خواهیم روش ترکیب کوک‌های شماره دوزی را به شما آموزش دهیم. روی الگوی شماره دوزی، یک مربع شماره دوزی، با یک خط مورّب، به دو قسمت تقسیم می‌شود. این مربع به شکلِ یکی از 4 مربع زیر می‌تواند ظاهر شود.

در درس قبلی، با کوک یک چهارم در شماره دوزی آشنا شدید. در این درس قصد داریم روش اجرای کوک سه چهارم در شماره دوزی را به شما آموزش دهیم. طراحان و هنرمندان هنر شماره دوزی، از کوک‌های جزئی (کوک یک چهارم و سه چهارم)، در لبه‌های صاف و نیز گوشه‌های گرد طرح شماره دوزی استفاده می‌کنند. این کوک‌ها ممکن است به تنهایی در امتداد لبه‌های بیرونی طرح یا در ترکیب با یک مجموعه کامل از کوک‌های کامل شماره دوزی مورد استفاده قرار گیرند.

در درس قبلی، با کوک نیمه در شماره دوزی آشنا شدید. در این درس قصد داریم روش اجرای کوک یک چهارم در شماره دوزی را به شما آموزش دهیم. طراحان و هنرمندان هنر شماره دوزی، از کوک‌های جزئی (کوک یک چهارم و سه چهارم)، در لبه‌های صاف و نیز گوشه‌های گرد طرح شماره دوزی استفاده می‌کنند. این کوک‌ها ممکن است به تنهایی در امتداد لبه‌های بیرونی طرح یا در ترکیب با یک مجموعه کامل از کوک‌های کامل شماره دوزی مورد استفاده قرار گیرند.

خُب شما در درس‌های قبلی با کوک کامل شماره دوزی آشنا شدید. امروز در این درس می‌خواهیم با کوک نیمه یا "یک دوم" در شماره دوزی اشنا شویم. از این کوک، که در واقع نصفِ یک کوک کامل شماره دوزی است، در مواردی استفاده می‌شود که مربع شماره دوزی دو رنگ باشد. یعنی شما هر نیمه از کوک کامل را باید با رنگی متفاوت بدوزید.

شما با دنبال کردن درس قبلی، یک ردیف کوک شماره دوزی زده‌اید و به نقطه‌ای رسیده‌اید که باید تغییر رنگ بدهید. اما می‌دانید که اگر انتهای نخ را خیلی ساده با قیچی شماره دوزی قطع کنید، نخ گلدوزی دیر یا زود اصطلاحاً در خواهد رفت و نخ‌های آویزان در پشت کار، نمای زشتی به کار شما خواهد داد. حتماً این اتفاق قبلاً برای شما هم افتاده است. یک راه‌کار این است که خیلی ساده، انتهای دنباله اضافی نخ را گره بزنیم، اما فقط تصور کنید پس از اتمام پروژه، این گره‌ها، چقدر از ارزش کار زیبای شما، کم خواهند نمود. برای اجتناب از بروز این مشکل، امروز روشی را یاد می‌گیریم که به کمک آن، زیبایی تمام، دنباله اضافی نخ را در داخل کوک‌ها مخفی می‌کنیم.

معمولاً مربیان هنر شماره دوزی، به هنرجویان خود توصیه می‌کنند که در شماره دوزی، نخ را گره نزنید و ابتدای نخ شماره دوزی را در پشت پارچه (زیر کوک‌های مجاور شماره دوزی)، محو کنید. اما مشکل اینجاست که ممکن است تازه کارها، در حین زدن اولین کوک، نخ را زیاد بکشند و نخ از پارچه خارج شود. ما این جا یک راه حل خوب داریم. در این روش، ما نخ را در پشت کار نگه می‌داریم، کوک‌های شماره دوزی را روی آن می‌زنیم تا نخ در جای خود تثبیت شود و در آخر گره نخ را قطع نموده و آن را حذف می‌نماییم.

در درس ششم شماره دوزی، روش کوک ضربدری شماره دوزی را آموزش دادیم. اما گفتیم این که شما بخواهید هر کوک شماره دوزی را یکی یکی کامل کنید، سرعت کار شما را کند می‌کند. در درس هفتم، روش سنتیِ اجرای کوک‌های شماره دوزی به صورت ردیفی را به شما آموزش دادیم، اما همان‌جا وعده دادیم که در درس بعدی، یک تکنیک سریع اجرای کوک‌های شماره دوزی را به شما آموزش دهیم و اکنون در این درس، می‌خواهیم این وعده را عملی کنیم. پس پارچه شماره دوزی و نخ و سوزن را بردارید و آماده تمرین همزمان این تکنیک با ما باشید.

اولین نفری که مطلع می شود، باشید!