جستجو
Filters
بستن

مقالات با موضوع 'آموزش چرم دوزی'

نوزدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس نوزدهم، پروژه ساخت یک دستبند ساده چرمی می‌باشد.

آموزش چرم دوزی

هجدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس هجدهم، پروژه ساخت یک جاکلیدی با پلاک ماه تولد می‌باشد.

آموزش چرم دوزی

شانزدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس شانزدهم، به آموزش روش نصب قفل‌های میخی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

پانزدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس چهاردهم، به آموزش روش نصب نگین‌‌های ساده در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

چهاردهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس چهاردهم، به آموزش روش نصب دکمه‌های 4 پارچه در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

سیزدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس سیزدهم، به آموزش روش نصب دکمه‌های آهن ‌ربایی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دوازدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دوازدهم، روش پرچ زدن روی چرم را به شما خواهد آموخت.

آموزش چرم دوزی

یازدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس یازدهم، به آموزش دوخت یک کوک تزئینی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دهم، به آموزش دوخت رومی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

نهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس نهم، به آموزش کوک دندان موشی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!