جستجو
Filters
بستن

چگونه رمز اینترنتی کارت بانکی‌ام را فعال کنم

راهنمای دریافت رمز دوم و ایجاد رمز اینترنتی کارت‌های بانکی عضو شتاب
برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی (درگاه بانکها در محیط اینترنت) توسط کارت‌های خودپرداز (ATM) تمام بانک‌ها، نیاز به ایجاد رمز اینترنتی ، دریافت رمز دوم (CVV2) و تاریخ انقضای کارت خود هستید.
چنانچه شما دارای یکی از کارت‌های خودپرداز بانک‌های دولتی یا خصوصی کشور هستید، بسادگی می‌توانید با استفاده از دستورالعمل‌های زیر برای کارت خود رمز اینترنتی و رمز دوم پرداخت تهیه نمایید.
توجه داشته باشید تعیین رمز دوم و اینترنتی برای اکثر کارت‌ها از اصول یکسانی تبعیت می‌کند.

۱- بانک ملی
■ ملی کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملی قرار دهید.
■ رمز چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
■ گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم/اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
■ رمز اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک ملی
■ CVV2 (رمز دوم کارت) عدد چهار رقمی چاپ شده در پشت کارت بر روی نوار سفید رنگ یا روی کارت می باشد.
■ تاریخ انقضای کارت بر روی کارت درج شده است.

 

۲- بانک ملت
■ ملت کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
■ گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
■ رمز اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در
٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی و دوم شما فعال
می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید در ضمن پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک ملت
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد سه رقمی چاپ شده پشت یا روی کارت است.
■ تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.


۳- بانک سامان

■ کارت بانک سامان خود را در پایانه خودپرداز بانک سامان قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
■ گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید در ضمن پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک سامان
■ CVV2
(رمز دوم کارت) این کد عدد سه رقمی حک شده بر روی کارت می‌باشد.
■ تاریخ انقضاء کارت نیز بر روی کارت شما حک شده است.


۴- بانک پاسارگاد
■ پاسارگاد کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک پاسارگاد قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
■ گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ورود را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک پاسارگاد
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد سه رقمی چاپ شده در پشت کارت که زیر نوار مشکی رنگ می‌باشد.
■ تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.


۵- بانک صادرات
■ کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادرات قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
■ گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ورود را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک صادرات
■ پارامتر CVV2 (عدد چهار رقمی) و تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.


۶- بانک اقتصاد نوین
■ کارت بانک اقتصاد نوین خود را در پایانه خودپرداز بانک اقتصاد نوین قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
■ گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ثبت را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید در ضمن پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می‌گردد.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک اقتصاد‌نوین
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد نوشته شده بر روی کارت می‌باشد.
■ تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.


۷- بانک کارآفرین
■ کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کارآفرین قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
■ گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ورود را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک کارآفرین
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد سه رقمی نوشته شده در روی کارت می‌باشد.
■ تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.
■ مشترکین قدیمی، که کارتشان هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد و با مراجعه به شعب بانک کارآفرین می‌توانند نسبت به تعویض کارت اقدام نمایند.


۸- بانک کشاورزی
■ کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کشاورزی قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.
■ گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ورود را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک کشاورزی
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد سه رقمی نوشته شده در پشت کارت می‌باشد.
■ تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.


٩- بانک پارسیان
■ پارسیان کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک پارسیان قرار دهید.
■ رمز
چهار رقمی اصلی کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
■ سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
■ گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.
■ رمز
اینترنتی مورد نظرخود را که حداقل در ٦ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید و کلید ورود را فشار دهید.
■ پس از انجام موفقیت آمیز عملیات،
رمز اینترنتی و دوم کارت شما فعال می شود، لطفا رمز اینترنتی که وارد نمودید را برای موارد مورد نظر به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت‌های بانک پارسیان
■ CVV2
(رمز دوم کارت) عدد سه رقمی چاپ شده بر روی کارت می‌باشد.
■ تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.

 

توجه داشته باشید تعیین رمز دوم برای اکثر کارت ها از اصول یکسانی تبعیت میکند
برای سایر کارت ها نیز میتوانید از روش های ذکر شده در بالا استفاده بفرمایید
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!